google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Terénní program Most naděje

Poslání:

Poslání:

Posláním terénního programu Most naděje je poskytovat pomoc či podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, včetně osob, které žijí rizikovým způsobem života nebo jsou jím ohroženy. Služba poskytuje také pomoc osobám, které mají narušené sociální vazby, potřebují pomoc s navazováním kontaktů se sociálním prostředím nebo s uplatňováním svých práv.

Cíle služby:

Cíle služby:

 • Uživatel minimalizuje následky rizikového způsobu života.
 • Uživatel zvládá zajišťovat své životní potřeby vlastními silami.
 • Uživatel má vytvořené základní sociální vazby a kontakty.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

 • osoby žijící rizikovým způsobem života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby v krizi
 • imigranti a azylanti
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

 • diskrétnost
 • spolehlivost
 • respektování osobnosti uživatele i jeho způsobu života
 • respektování rozhodnutí uživatele
Poskytované činnosti:

Poskytované činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  →  aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  → pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  → pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  → sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
  → poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.“

  Služba je poskytována zdarma.

Kontakty:

Kontakty:

Adresa:    
Vodňanská 375, 383 01 Prachatice

Telefon:    
774 608 811, 731 598 765

E-mail:    
most.nadeje@ptv.charita.cz

Dokumenty:

Dokumenty:

Příručka pro uživatele (dokument pdf)
Vzor smlouvy (dokument pdf)
Směrnice stížnosti (dokument pdf)
Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)
Informační leták (dokument pdf)

Zdroje financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihočeský kraj
Město Prachatice
Město Vimperk

Služba je realizována díky projektu Obnova a rozšíření vozového parku terénního programu Most naděje Charity Prachatice-Vimperk (reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007799), z projektu získala služba dvě vozidla na zajištění terénních služeb.