Terénní program Most naděje

Poslání:

Poslání:

Posláním terénního programu Most naděje je poskytovat pomoc či podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, včetně osob, které žijí rizikovým způsobem života nebo jsou jím ohroženy. Služba poskytuje také pomoc osobám, které mají narušené sociální vazby, potřebují pomoc s navazováním kontaktů se sociálním prostředím nebo s uplatňováním svých práv.

Cíle služby:

Cíle služby:

 • Uživatel minimalizuje následky rizikového způsobu života.
 • Uživatel zvládá zajišťovat své životní potřeby vlastními silami.
 • Uživatel má vytvořené základní sociální vazby a kontakty.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

 • osoby žijící rizikovým způsobem života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby v krizi
 • imigranti a azylanti
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

 • diskrétnost
 • spolehlivost
 • respektování osobnosti uživatele i jeho způsobu života
 • respektování rozhodnutí uživatele
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:    
Vodňanská 375, 383 01 Prachatice

Telefon:    
774 608 811, 731 598 765

E-mail:    
most.nadeje@ptv.charita.cz

Zdroje financování:

Projekt je financován z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj, město Prachatice

Služba je realizována díky projektu:

Obnova a rozšíření vozového parku terénního programu Most naděje Charity Prachatice-Vimperk

(reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007799)

z projektu získala služba dvě vozidla na zajištění terénních služeb.