Pečovatelská služba

Poslání:

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je poskytovat v domácnosti podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí a zapojovat se do běžného života společnosti.

Cíle služby:

Cíle služby:

 • Uživatelé mohou i při snížené soběstačnosti žít doma ve svém přirozeném prostředí.
 • Uživatelé mají zabezpečené základní životní potřeby.
 • Uživatelé mají zajištěnou péči o domácnost.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení
 • rodiny, kterým se narodí trojčata, čtyřčata …, a potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • rodiny, jejichž dítě je zdravotně znevýhodněno
Zásady poskytování sociální služby:

Zásady poskytování sociální služby:

 • empatie
 • respektování osobnosti uživatele
 • diskrétnost
 • ochota
 • důvěra
 • spolehlivost
Poskytujeme tyto základní činnosti:

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)
Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

 • dohled nad dospělým občanem
 • nákup s uživatelem
 • doprovod při procházce
 • doprava uživatele
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:    
Krátká 125, 385 01 Vimperk

Vedoucí služby:    
731 402 992
vedouci.PS@ptv.charita.cz

Sociální pracovnice:    
731 604 434
socialni.PS@ptv.charita.cz

Místo poskytování:

ORP Vimperk:

Vimperk a spádové osady (Boubská, Bořanovice, Sudslavice, Výškovice, Hrabice, Lipka)
Zdíkov a spádové osady (Zdíkovec, Masákova Lhota, Zábrod, Račov, Putkov, Lesní Chalupy, Nový Dvůr)
Stachy a spádové osady (Jaroškov, Hodonín, Michalov, Řetenice, Šebestov, Studenec, Vyšehrad, Úbislav, Kůsov, Zadov)
Vacov a spádové osady (Miřetice, Lhota nad Rohanovem)
Čkyně a spádové osady (Kovanín, Žár, Dolany, Nespice, Onšovice, Zahoříčko, Bolíkovice)
Zálezly, Lčovice, Bohumilice, Radhostice (Libotyně), Svatá Maří, Buk, Šumavské Hoštice (Kosmo), Žárovná,
Nové Hutě, Nicov, Strážný

ORP Prachatice:

Prachatice a spádové osady (Podolí, Kahov, Oseky, Stádla, Volovice, Perlovice, Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka, Libínské Sedlo)
Volary, Husinec, Chlumany

Provozní doba:

Provozní doba:

Den od (hod.) do (hod.)
Pondělí 7:00 16:00
Úterý 7:00 16:00
Středa 7:00 16:00
Čtvrtek 7:00 16:00
Pátek 7:00 16:00
Sobota 9:00 14:00
Neděle 9:00 14:00

Provozní doba v den státního svátku se shoduje s provozní dobou o víkendu.
Dle individuální potřeby lze poskytnou službu i mimo tuto provozní dobu.

Zdroje financování:

Projekt je financován z těchto zdrojů:

Pečovatelské službě byla v roce 2021 poskytnuta dotace ve výši 500 000 Kč a na nákup vozidla pro pečovatelskou službu byla poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč od Jihočeského kraje.

MPSV - v roce 2021 byla Pečovatelské službě postkytnuta dotace ve vyši 8 939 728 Kč.

MPSV - v roce 2020 byla z dotace podpořena ve výši:

Pečovatelská služba Vimperk 1 800 000,- Kč
Pečovatelská služba Prachatice 2 700 000,- Kč
Pečovatelská služba Volary 611 000,- Kč
Pečovatelská služba Zdíkov 155 000,- Kč
Pečovatelská služba Stachy 258 000,- Kč
Pečovatelská služba Čkyně 762 000,- Kč

Jihočeský kraj - v roce 2020 byla z dotace podpořena ve výši:

Pečovatelská služba Vimperk 190 000,- Kč
Pečovatelská služba Prachatice 300 000,- Kč
Pečovatelská služba Volary 55 000,- Kč
Pečovatelská služba Zdíkov 161 000,- Kč
Pečovatelská služba Stachy 77 000,- Kč
Pečovatelská služba Čkyně 190 000,- Kč

 

město Prachatice, město Vimperk, město Volary, obec Čkyně, obec Stachy, obec Zdíkov, obec Zálezly, obec Bohumilice, obec Vacov, obec Nicov, obec Sv. Maří

Jihocesky_kraj