google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Domácí zdravotní péče

Poslání:

Poslání:

Posláním ošetřovatelské služby /domácí péče/ je poskytovat ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře v domácnosti pacienta. Služba je poskytována zdarma, je hrazena ze zdravotního pojištění. Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstačností, kteří z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zajištění ošetřovatelské péče v domácnosti.

Podmínky pro poskytování služby:

Podmínky pro poskytování služby:

 • indikace praktického lékaře
 • místo bydliště a ošetřující lékař odpovídá smluvním podmínkám Charity Vimperk se zdravotními pojišťovnami
Zajišťujeme:

Zajišťujeme:

 • monitoring pacienta (sledování biologických funkcí – změření krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné teploty)
 • odběry biologického materiálu – krve (ze žíly, z prstu), moči, výtěry z nosu, krku, z rány) – zajištění odvozu do laboratoře
 • orientační vyšetření biologického materiálu – glykémie (hladiny cukru v krvi), moči – lakmusovým papírkem
 • aplikace inzulínu nebo nácvik aplikace inzulínu (edukace rodiny, pacienta)
 • aplikace léčebné terapie per os, s. c., p. r., zevních léčebných prostředků
 • aplikace injekční terapie (do svalu, do žíly, pod kůži)
 • příprava pacienta na vyšetření, hygienická péče, dezinfekce
 • příprava léků do dávkovače na týden, podávání léků, doplnění léčiv
 • podávání stravy sondou
 • péče o pacienta s epileptickým záchvatem
 • mobilizace, polohování, reedukace pohybu
 • ošetřovatelská rehabilitace – kondiční cvičení, dechová cvičení, nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence kontraktur, tromboembolických, oběhových a plicních komplikací
 • ošetření stomií (výměna stomického sáčku) – edukace pacienta, rodiny
 • péče o permanentní katetr (cévka), jeho odstranění, cévkování močového měchýře, očistné klizma
 • plán péče s využitím pomůcek při inkontinenci
 • prevence kožních lézí
 • lokální ošetření kožních lézí – bércové vředy, chronické rány, pooperační rány, poranění
 • resuscitace
 • aplikace parenterální terapie – infúze – pro zajištění hydratace, energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální katetr

Ošetřovatelskou péči zajišťují zkušené kvalifikované zdravotní sestry s osvědčením pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Charita Vimperk dbá na další odborné vzdělávání zdravotních sester, zúčastňují se přednášek, seminářů, kurzů.

Služba domácí péče může navazovat na hospitalizaci pacienta, může umožnit, dřívější ukončení hospitalizace pacienta, v pohodlí domova o pacienta pečuje zkušená zdravotní sestra.

Zkušenosti u nás i v zahraničí ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, po úrazech, při léčbě srdečních nebo nervových onemocnění, při léčbě bolesti. Pobyt doma je pro nemocného příjemnější, je mnohem menší riziko zanesení infekcí do rány, tzv. nozokomiálních nákaz, které jsou obtížně léčitelné.

Službu poskytujeme dle zpracovaných standardů kvality ošetřovatelské péče, jejichž součástí jsou detailní metodiky práce pro zdravotní sestry, a dle individuálních ošetřovatelských plánů.

Služby poskytujeme na Vimpersku a Prachaticku.

Kontakty:

Kontakty:

Odborný garant – vrchní sestra: 
733 676 732
vrchni.sestra.CHOS@ptv.charita.cz

Pracoviště Vimperk:

 • Adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
 • Tel.: 724 065 613, 733 676 732

Pracoviště Prachatice:

 • Adresa: Skalka 1120, 383 1 Prachatice
 • Tel.: 731 604 439, 731 604 503, 731 133 112, 731 604 434
Dokumenty:

Dokumenty:

Informační leták (dokument pdf)