google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Dům klidného stáří Pravětín

Poslání:

Poslání:

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování, péči a podporu seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu nemoci či zdravotního postižení, a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu života a rozvíjení sociálních kontaktů.

Cíle služby:

Cíle služby:

  • Uživatel má pocit bezpečí, má zajištěné základní životní potřeby.
  • Uživatel se svobodně se rozhoduje o svém způsobu života v zařízení, má potřebné sociální kontakty, aktivně tráví volný čas dle svých možností a zájmů.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

  • osoby od 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a které potřebují pravidelnou pomoc při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

  • vlídnost 
  • empatie 
  • ochota 
  • slušnost
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:    
Pravětín 23, 385 01 Vimperk

Vedoucí služby:    
605 354 151, c.qy_1~4kD5jGKflc5prRb~lW5pJ

Vrchní sestra:    
731 402 994, ckpr472vrLm%C%jnT-uk87j7T-M

Sociální pracovnice:    
733 220 649, %hpsR-daVX~z-f2938Es-Z29g

Dokumenty:

Dokumenty:

Žádost - Dům klidného stáří Pravětín (dokument pdf)
Ceník (dokument pdf)
Směrnice – stížnosti (dokument pdf)
Domovní řád (dokument pdf)
Průvodce sociální službou (dokument pdf)
Informační leták (dokument pdf)

Zdroje financování:

Zdroje financování:

Projekt je realizován díky dotaci MPSV a Jihočeského kraje.