google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Historie Charity Prachatice-Vimperk

Charita Prachatice-Vimperk je nezisková organizace, která byla zřízena českobudějovickým biskupstvím. Jejím posláním je poskytovat péči a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu odvozeného z latinského „caritas“ (česky lásky či slitování).

Vimperská Charita vznikla v roce 1990. Nejprve poskytovala pouze tzv. domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a pražskou charitou. V roce 1991 oficiálně vznikla Farní charita Vimperk jako neziskové účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči poskytovanou zdravotními sestrami charita rozšířila o pečovatelskou službu v domácnostech. V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín budova bývalé školy na domov pro seniory s kapacitou 16 lůžek.

Od r. 1999 charita provozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita domova pro seniory na 33 lůžek díky dokončení přístavby v domově. Denní stacionář byl pak z důvodu nedostatečného zájmu o tuto službu zrušen a byla díky tomu navýšena kapacita domova na 36 lůžek.

Od roku 2004 se postupně rozšiřovala pečovatelská služba kromě Vimperska na Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko, do Prachatic a do Volar, později pak do obcí Nové Hutě, Vacov, Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo. V roce 2015 jsme začali poskytovat pečovatelskou službu i v pohraničí, v městysu Strážný. Působnost charitní ošetřovatelské služby (home care) se od roku 2007 rozšířila po celém bývalém okrese Prachatice.

V roce 2007 došlo ke změně názvu naší charity - Oblastní charita Vimperk. V tomto roce vznikly dva nové projekty určené rodinám s dětmi (mateřské centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Od roku 2007 zajišťovala Oblastní charita Vimperk činnost romského tanečního souboru ve Vimperku Čhave Devlestar s přestávkou od února 2013 do března 2014, od roku 2012 do roku 2015 jsme zajišťovali i činnost romského souboru Roma star ve Volarech. V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského centra z důvodu nezájmu ze strany maminek o činnost. V tomtéž roce 2014 vznikla nová sociální služba krizové pomoci nazvaná Nexus. V roce 2015 jsme se stali na základě rozhodnutí krajského úřadu doprovázející organizací pěstounských rodin a v rámci projektu Pegas jsme začali zajišťovat asistované styky rodičů s dětmi. V roce 2016 vznikl další nový projekt Naděje, díky němuž poskytujeme v domácnosti pomoc a podporu nevyléčitelně nemocným a umírajícím (včetně podpory jejich rodinám). Snažíme se umírající doprovázet v posledních dnech života v jejich přirozeném domácím prostředí. V letech 2016 - 2020 provozovala Oblastní charita Vimperk v Prachaticích „Taxík Maxík“. K 31. 12. 2017 byl ukončen projekt Čhave Devlestar z toho důvodu, že pracovnice, která vedla soubor, odešla na mateřskou dovolenou a nenašli jsme za ni náhradu. Od roku 2017 byl ukončen projekt Pegas zajišťující asistovaný styk rodičů s dětmi z důvodů ekonomických i z důvodu nedostatku pracovníků. V roce 2017 byl ukončen také provoz charitního šatníku z důvodu jeho dlouhodobého nevyužívání.

1. 1. 2022 došlo ke změně názvu naší charity - Charita Vimperk.

V současnosti Charita Vimperk provozuje Dům klidného stáří Pravětín, pečovatelskou službu, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc, doprovázení pěstounských rodin a nestátní zdravotnické zařízení domácí péče a projekt Aktivně ve stáří.