google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Dům sv. Petra pro muže

Poslání:

Poslání:

Posláním azylového Domu sv. Petra pro muže je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.  

Cíle služby:

Cíle služby:

  • Uživatelé najdou nové bydlení.
  • Uživatelé využijí čas a poskytnutou podporu v azylovém zařízení ke zlepšení či vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.
  • Uživatelé díky poskytnuté pomoci a podpoře zvládají řešit svou nepříznivou sociální situaci převážně vlastními silami.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

  • muži bez přístřeší od 18 do 64 let věku
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

  • diskrétnost
  • odpovědnost
  • respektování osobnosti uživatele
  • respektování rozhodnutí uživatele
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:
Záblatí 38, 384 33 Záblatí

Telefon:
732 140 224 

E-mail:
azyl.muzi@ptv.charita.cz

Ceník:

Ceník:

  • dospělá osoba 170 Kč/kalendářní den
Dokumenty:

Dokumenty:

Domovní řád (dokument pdf)
Vzor smlouvy (dokument pdf)
Žádost o poskytnutí služby (dokument pdf)
Pravidla pro uzavření smlouvy (dokument pdf)
Informační leták (dokument pdf)

Zdroje financování:

Od roku 2023 je služba financována z evropského projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI"

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI", reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174

Služba byla financována do roku 2022 z evropského projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V".

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí