google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Projekt Nexus

Poslání:

Poslání:

Posláním služby Nexus je poskytnout krizovou pomoc osobám (dospělým i dětem), které se ocitly v takové životní situaci, kterou nejsou schopny samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví či na životě.

Cíle služby:

Cíle služby:

 • Osoby v krizi nacházejí východisko z nepříznivé situace do té míry, že je odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví.
 • Osoby se psychicky stabilizují.
 • Osoby využívají při řešení nepříznivé situace v co největší míře vlastní síly a schopnosti.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

 • osoby v krizi (dospělý nebo dítě)
Místo realizace služby:

Místo realizace služby:

Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v ul. Krátká 125 ve Vimperku (1. patro vptravo).

Čas poskytování služby:


Den

od

do

forma
pondělí 14:00 16:00 terénní
úterý 14:00 16:00 ambulantní
středa 14:00 16:00 terénní
čtvrtek 14:00 16:00 ambulantní
pátek - - -
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

 • diskrétnost
 • porozumění
 • ochota
 • podpora aktivity, motivace a samostatnosti
Poskytované činnosti:

Poskytované činnosti:

 1. sociálně terapeutické činnosti
  → krizová intervence 
  → další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu 
  → zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm 
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  → pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
  → pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
  → základní sociální poradenství 
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:
Krátká 125, 385 01 Vimperk

Telefon:
732 122 071, 739 739 886

E-mail:
NEXUS@ptv.charita.cz

Dokumenty:

Dokumenty:

Žádost o službu (dokument docx)
Příručka pro uživatele (dokument pdf)
Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)
Vzor smlouvy (dokument pdf)
Směrnice – vyřizování stížností (dokument pdf)
Informační leták (dokument pdf)

Zdroje financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV

Jihočeský kraj

Město Vimperk Vimperk