google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Služba pro rodiny s dětmi

Poslání:

Poslání:

Posláním Služby pro rodiny s dětmi je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, které nedokáží samy řešit svou nepříznivou situaci, a umožnit jim žít běžným způsobem života ve stabilním rodinném prostředí.

Cíle služby:

Cíle služby:

 • Rodina zvládá péči o děti, výchovu a vzdělávání dětí.
 • Rodina má stabilní příjem, má zajištěné bydlení, zvládá péči o domácnost.
 • V rodině jsou funkční vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.
 • Rodina má funkční vztahy s okolním společenským prostředím.
 • Rodina zvládá komunikaci s úřady, institucemi, se školami.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • těhotné ženy
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

 • diskrétnost
 • spolehlivost
 • důvěra
 • podpora aktivity, motivace a samostatnosti
Místo poskytování služby:

Místo poskytování služby:

 • terénní formou přímo v domácnostech rodin – ORP Vimperk
 • ambulantní formou v Krátké ul., čp. 125, Vimperk – 1. patro

Čas poskytování služby – ambulantní forma:


Den

od

do

od

do
jen pro předem objednané
od  do
pondělí 7:30 11:30 12:00 16:00 - -
úterý 7:30 11:30 12:00 16:00 16:00 19:00
středa 7:30 11:30 12:00 14:00 - -
čtvrtek 7:30 11:30 12:00 16:00 - -
pátek 7:30 11:30 - - - -

Mimo tuto dobu výjimečně dle individuálních potřeb jen po vzájemné dohodě.

Čas poskytování služby – terénní forma:


Den

od

do

od

do
pondělí 9:00 11:30 - -
úterý 9:00 11:30 - -
středa 9:00 11:30 12:00 18:00
čtvrtek 9:00 11:30 - -
pátek - - 12:00 14:00

Mimo tuto dobu výjimečně dle individuálních potřeb jen po vzájemné dohodě.

Poskytované činnosti:

Poskytované činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  → pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě
  → pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při výchově dítěte
  → pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování udržování domácnosti a při vedení hospodaření
  → pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (vedení k řádnému způsobu života)
  → pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (nácvik sociálních kompetencí nutných při hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech, na školách)
  → pracovně výchovná činnost s dětmi (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností dítěte)
  → podpora v oblasti vzdělávání dětí (zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání, podpora před vstupem dítěte do školy, pomoc při neprospěchu dítěte ve škole, pomoc v případě nevhodného chování dítěte, příprava dětí do školy, doučování dětí)
  → podpora vhodných volnočasových aktivit dětí, rodin s dětmi
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  → doprovod do školy, k lékaři, na úřady …
 3. sociálně terapeutické činnosti
  → vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností a schopností
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  → pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  → pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  → pomoc při sociálním začleňování osob
  → pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s vlastní korespondencí adresované úřadům, institucím 
  Tyto základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

 

Kontakty:

Kontakty:

Adresa:
Krátká 125, 385 01 Vimperk

Telefon:
732 122 071,  739 739 886, 731 604 489, 731 619 805

E-mail:
SASR@ptv.charita.cz

Dokumenty:

Dokumenty:

Zdroje financování:

Služba byla do roku 2022 financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156 Logo OPZ
Město Vimperk Město Vimperk
Jihočeský kraj Jihocesky_kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV