Kdo jsme

Charita Prachatice-Vimperk je profesionálním poskytovatelem sociálních služeb a provozovatelem nestátní domácí zdravotní péče. Charita Prachatice-Vimperk je jednou z organizačních složek  Diecézní charity České Budějovice, která je součástí nejstarší dobročinné organizace Charita Česká republika.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21  České Budějovice
Statutární zástupce: Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk
Právní forma: evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR, 
číslo evidence 8/1-05-714/1998 (14. 10. 1998)

Sídlo: Pravětín 23, 385 01 Vimperk
IČ: 41881133
Tel.: 388 412 738, 731 402 993, e-mail: info@ptv.charita.cz
datová schránka: 88f85tf
Číslo účtu: 3472900297/0100

Rada Charity Prachatice-Vimperk

bude jmenována do 31. ledna 2023

Posláním Charity Prachatice-Vimperk je poskytovat pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci.

Největší cílovou skupinou našich služeb jsou zejména senioři či osoby se sníženou soběstačností. Pro tuto skupinu osob poskytujeme tyto služby péče:

Další cílovou skupinou našich služeb jsou rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, nebo rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny tyto služby prevence:

Pro osoby v krizi je určena služba:

Další projekty: