google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Podpořte nás

Ze srdce děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

TKS


Zapojte se do Tříkrálové sbírky

Zapojte se do tradiční Tříkrálové sbírky a pomáhejte lidem v nouzi jako koledník, koordinátor anebo dárce.

Dobrovolník

Pomáhejte jako dobrovolník

Chtěli byste pomáhat druhým prostřednictvím naší Charity? Můžete se stát dobrovolníkem – může např. navštěvovat seniory v našem domově, povídat si s nimi, naslouchat jim nebo předčítat. Dobrovolníkem se můžete stát na základě podepsané smlouvy o dobrovolnictví. Dobrovolnická činnost je konána bez nároku na finanční odměnu.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás: 
tel.: 731 402 993, e-mail: info@ptv.charita.cz

finanční dar

Staňte se dárcem

Pokud chcete podpořit naší činnost, můžete nám přispět na účet veřejné sbírky. Finanční podpora může být jednorázová nebo dlouhodobá.

Číslo účtu:

123-1475890267/0100

Sbírka povolena dne 20. 4. 2020 pod č.j. KUJCK 51489/2020

Děkujeme!