google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Poslání:

Poslání:

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je pobytové azylové zařízení, jehož posláním je poskytovat podporu, čas a prostor matkám s dětmi a těhotným ženám při řešení jejich nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.  Podporujeme matky s dětmi v tom, aby dokázaly řešit svou nepříznivou situaci především vlastními silami.

Cíle služby:

Cíle služby:

 • Matky s dítětem/dětmi získají nové bydlení.
 • Matky využijí čas a poskytnutou podporu v azylovém zařízení ke zlepšení či vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Matky díky poskytnuté pomoci a podpoře zvládají řešit svou nepříznivou sociální situaci převážně vlastními silami.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

 • matky s dětmi bez přístřeší
 • těhotné ženy bez přístřeší
 • matky nebo těhotné ženy, které byly obětmi domácího násilí nebo se z jiných důvodů ocitly v krizi
Do zařízení nelze přijmout:

Do zařízení nelze přijmout:

 • samotné děti bez matky
 • manželské či partnerské dvojice s dětmi
 • ženy bez dětí
 • muže bez dětí
 • muže s dětmi
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

 • respektování individuality uživatelek
 • slušnost
 • diskrétnost
 • odpovědnost
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:
Slunečná 1135, 383 01 Prachatice

Telefon:
731 604 442

E-mail:
azyl.matky@ptv.charita.cz

Ceník:

Ceník:

 • dospělá osoba s nezletilým dítětem 140 Kč/kalendářní den
 • dospělá osoba bez dětí 170 Kč/kalendářní den
 • dítě 90 Kč/kalendářní den
Dokumenty:

Dokumenty:

Zdroje financování:

Od roku 2023 je služba financována z evropského projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI"

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI", reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174

Služba byla financována do roku 2022 z evropského projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V".

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Prachatice