google-site-verification=ilJEQHlcmiCWEuzhqjcwRL7eokfXSrgRu0ocjSHC3eg

Projekt Pěstoun

Poslání:

Poslání:

Naším posláním je doprovázení pečujících osob zajišťujících pěstounskou a poručnickou péči nezletilým dětem v rodině, poskytování podpory pečujícím osobám a dětem při rozvíjení jejich vztahu, při výchově, vzdělávání a péči o dítě.  Podporujeme pečující osoby při rozvíjení potřebných schopností a dovedností, zejména formou rady a prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také podpora pečujících osob při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv.

Cílem služby je, aby pečující osoby:

Cílem služby je, aby pečující osoby:

 • rozuměly potřebám dětí
 • se vzdělávaly
 • zajistily dítěti bezpečný domov
 • plnohodnotně trávily s dětmi volný čas
 • děti podporovaly v kontaktu s biologickou rodinou
 • ochraňovaly práva dítěte
Komu je služba určena:

Komu je služba určena:

 • pečující osoby (pěstouni, poručníci)
 • osoby v evidenci žadatelů o pěstounskou péči
 • děti svěřené do pěstounské a poručnické péče
 • všichni členové rodiny s dítětem v pěstounské a poručnické péči
 • děti, které samy požádají o pomoc
Cílovou skupinou nejsou:

Cílovou skupinou nejsou:

 • adoptivní rodiče (osvojitelé)
 • opatrovníci
Zásady služby:

Zásady služby:

 • zohledňování především zájmu a blaha dítěte
 • mlčenlivost, diskrétnost
 • rovný přístup ke každému (bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženské vyznání, atd.)
 • respekt ke svobodnému rozhodnutí klienta
 • odbornost
 • podpora klienta k aktivnímu přístupu řešení problémů
Místo realizace služby:

Místo realizace služby:

 • převážně terénní formou (přímo v domácnosti)
 • dle potřeby i ambulantní formou (kontaktní místo: Krátká 125, Vimperk, 1. patro)

  Oblast, kde je možno služby poskytovat:  Jihočeský kraj

  Kapacita: 50 pěstounských rodin.

Kontakty:

Kontakty:

Adresa:
Krátká 125, 385 01 Vimperk

E-mail:
pestoun@ptv.charita.cz

Klíčoví pracovníci pěstounských rodin:

Mgr. Romana Karták
tel.: 732 122 071, e-mail: romana.kartak@ptv.charita.cz

Bc. Dominika Vlčková
tel.: 731 619 805, dominika.vlckova@ptv.charita.cz

Radka, Švarcová, DiS.
tel.: 731 604 489, radka.svarcova@ptv.charita.cz

Zdroje financování:

Projekt je financován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.