Projekt Nexus (krizová pomoc)

Poslání:

Poslání:

Posláním služby Nexus je poskytnout krizovou pomoc osobám (dospělým i dětem), které se ocitly v takové životní situaci, kterou nejsou schopny samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví či na životě.

Cíle služby:

Cíle služby:

  • Osoby v krizi nacházejí východisko z nepříznivé situace do té míry, že je odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví.
  • Osoby se psychicky stabilizují.
  • Osoby využívají při řešení nepříznivé situace v co největší míře vlastní síly a schopnosti.
Cílová skupina:

Cílová skupina:

  • osoby v krizi (dospělý nebo dítě)
Místo realizace služby:

Místo realizace služby:

Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v ul. Krátká 125 ve Vimperku (1. patro vptravo).

Čas poskytování služby:


Den

od

do

forma
pondělí 14:00 16:00 terénní
úterý 14:00 16:00 ambulantní
středa 14:00 16:00 terénní
čtvrtek 14:00 16:00 ambulantní
pátek - - -
Zásady poskytované služby:

Zásady poskytované služby:

  • diskrétnost
  • porozumění
  • ochota
  • podpora aktivity, motivace a samostatnosti
Kontakty:

Kontakty:

Adresa:
Krátká 125, 385 01 Vimperk

Telefon:
732 122 071, 739 739 886

E-mail:
NEXUS@ptv.charita.cz

Dokumenty:

Dokumenty:

Žádost o službu (dokument pdf)
Příručka pro uživatele (dokument pdf)
Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)
Vzor smlouvy (dokument pdf)
Směrnice – vyřizování stížností (dokument pdf)

Zdroje financování:

V roce 2021 byl projekt financován z MPSV dotací ve výši 159 597 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

(za rok 2020 ve výši 140 000,- Kč)

MPSV
Město Vimperk Vimperk